Hướng dẫn quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Văn bản số 475/SNN-QLCL ngày 26/3/2018 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thị xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản hướng định truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo an toàn

Xem chi tiết tài liệu

File đính kèm

Thống kê truy cập