Đơn vị chịu trách nhiệm nội dung

Sở Công thương Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 21, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851646 Email: socongthuong@dongthap.gov.vn